دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - سایه سادات موسوی صاحب الزمانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سایه سادات موسوی صاحب الزمانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی آمادگی يادگيری الکترونيکی دانشجويان و نگرش اساتيد دانشگاه علوم پزشکی زنجان درباره آموزش الکترونيک سال 1393 اعظم ملکی، دکتر سقراط فقیه زاده و سایه سادات موسوی صاحب الزمانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان تکمیل شده -
:: ::