Zanjan University of Medical Sciences پست الكترونيك · درباره دانشگاه · اخبار دانشگاه · نقشه پايگاه · كتابخانه · English
شناسه کاربری رمز عبور ثبت نام در پایگاه | فراموشی رمز
:: اعضا - منصوره سپهری نیا ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: منصوره سپهری نیا | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## داوری مقالات در مجلات علمی
# عناوین مجلات تاریخ همکارى و توضیحات
1 بررسی عملکرد پرستاران در رگ گیری از نوزادان در بیمارستان های شهر تبریز در سال 1392 1392
2 بررسی ارتباط کم وزنی نوزادان هنگام تولد با عوامل موثر برآن در استان زنجان با استفاده از رگرسیون چندکی 1394
3 میزان و اهمیت حمایت های پرستاری از دیدگاه مادران نوزادان نارس بستری دربخش مراقبتهای ویژه نوزادان 1395
:: ::