دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - ابوالفضل قریشی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: ابوالفضل قریشی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصيف مختصر

نام و نام خانوادگي:  سيد ابوالفضل قريشي

مرتبه علمي:  دانشيار  روانپزشكي ، دانشگاه علوم پزشكي زنجان

فارغالتحصيل سال 1383  ،تاريخ آخرين ارتقاء: 1388  ، پايه فعلي:14، تلفن:  09123199519

پست الكترونيك     sabgho@zums.ac.ir :


سوابق فعاليتهاي علمي:

1- داراي 38 مقاله چاپ شده در ژورنالهاي معتبر علمي و چند مقاله در حال بررسی

2-سرپرستي بيش از 35 پايان نامه سطوح دكتري، دكتراي تخصصي و فوق ليسانس.

3-شركت در كنگره هاي علمي به عنوان سخنران  و ارائه پوستر: بیش از 11 مورد

4-دبير علمي كنگره سراسري خودكشي و رفتارههاي پرخطر : سال 90 زنجان

5-پژوهشگر نمونه دانشگاه علوم پزشكي زنجان : سال 87

6-سخنران برتر چهارمين كنگره سراسري اعتياد: زاهدان

7-ايجاد و اجراي كارگاههاي آموزشي و بازآموزي : بيش از 16 مورد

8-شركت در برنامه هاي متعدد آموزشي واجتمائي به فراخور نياز در جامعه

9-- رتبه اول اعضای هیئت علمی بالینی  در حوزه علم سنجی دانشگاه و جزو 10 نفر اول کل هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

سوابق فعاليتهاي اجرائي:

1-معاونت آموزشي بيمارستان شهيد دكتر بهشتي زنجان: از سال 85تا 91

2-مسئول آموزش دستياري روانپزشكي گروه روانپزشكي زنجان

3-مسئول كميته سئوالات دستياري روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي زنجان

4-عضو شوراي آموزشي و پژوهشي دانشكده پزشكي زنجان

5- عضو نيمه وقت مركز تحقيقات بيماريهاي متابوليك

6- عضو مرکز  تحقيقات عوامل اجتمائی مؤثر بر سلامت

عناوین مقالات تا کنون چاپ شده:

- ارزیابی علائم وسواس و اجبار در بیماران مبتلا به اسکیزو فرنیا،کرمان 1382

-گزارش یک مورد سندرم نرولپتیک بدخیم ناشی از مصرف ریسپریدون در افراد با ریسک پذیری پائین

- بررسی کیفیت خواب در دانشجویان پزشکی زنجان

- مرور سیستماتیک بررسی های انجام شده در زمینه خودکشی واقدام به خودکشی  در ایران

- فعاليتهاي حركتي بيماران رواني

- بررسي عملكرد تيروئيد در بيماران مبتلا به اختلال افسردگي اساسي و اختلال پانيك در شهر زنجان،سال85

- فعاليتهاي بررسي اثر تقويت داروئي با اولانزاپين در اختلال وسواس جبري مقاوم به درمان

- ارزيابي نگرش دانشجويان رشته پزشكي نسبت به روانپزشكي

- ارزيابي مسائل روانشناختي در نوجوانان 15تا18 ساله مبتلا به سندروم تخمدان پلي كيستيك

- شيوع اختلال وسواسي - اجباري و ارتباط آن با علايم اضطرابي در دانشجويان دانشگاههاي( شهر زنجان ( 1388

- کیفیت زندگی بیماران در مرکز نگه داري بیماران روانی مزمن]

- بررسی میزان همخوانی نتایج اندازه گیری خستگی ذهنی با مقیاس Visual Analog Scale(VAS) و دستگاه Fusion Flicker

-      مقايسه ي سيستم هاي مغزي/رفتاري، عدم تحمل بلاتکليفي و اجتناب شناختي در بين افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگير و افراد سالم.

 -        بررسی ارتباط اختلالات روان شناختی و عوامل اجتماعی اقتصادی با بزهکاری نوجوانان

A somatic type delusional disorder secondary to peripheral neuropathy: a case report-

- Petal and Stigma of Crocus sativus L. in the Treatment of Depression:A Pilot Double - blind Randomized Trial

- Crocus sativus L. (saffron) in the treatment ofpremenstrual syndrome: a double-blind,randomised and placebo-controlled trial

- A placebo controlled study of the propentofylline added torisperidone in chronic schizophrenia

- Efficacy of selegiline add on therapy to risperidone in thetreatment of the negative symptoms of schizophrenia: adouble-blind randomized placebo-controlled study

- A randomized, double blind and placebo controlled trial of modafinil in children andadolescents with attention deficit and hyperactivity disorder

 - Added ondansetron for stable schizophrenia: A double blind, placebo controlled trial

 - A 12-week,double-blind, placebo-controlled trial of donepezil adjunctive treatmentto risperidone in chronic and stable schizophrenia

 - Effect of ritanserin, a 5HT2A/2C antagonist,on negative symptoms of schizophrenia: A double-blind randomized placebo-controlled study

 - Clinical trial of adjunctive celecoxib treatment in patients with major depression .A double-blind and placebo-controlled trial

 - Phisical activities in patients with psychological disorders

 - The effect of mirtazapine add on therapy to risperidone in the treatment of schizophrenia: a double-blind randomized placebo-controlled trial

 - Paroxismal dyskinesia fallowed by botulinium injection in a case with Neuroacanthocytosis

 - Chronic Ischemic Heart Disease Affects Health Related Quality of Life  

 - Reviewing the Dissociative Symptoms in Patients with Schizophrenia and their Association with Positive and Negative Symptoms

- Substance abuse among students of Zanjan universities a knot of todays society

- Prevalence and attributes of criminality in patients with schizophrenia

 A Survey on the Relationship between Generalized Anxiety Disorder and Reading-

Comprehension Performance

The High Prevalence of Depression Among Adolescents With Asthma in Iran-

 Metabolic Syndrome, 10year – Coronary Heart Disease and 8year-Diabetes Mellitus Prediction in the Patients with Schizophrenia-

 Inpatient Suicide Attempt by Broken Cell Phone Screen- Case study-

- Comparison of Two Instrumental Assessment of Mental Fatigue

 

:: ::