دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - وحیده کریمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم وحیده کریمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 کارآموزی داروشناسی بخش اعصاب رشته پرستاری-هیئت علمی طرحی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان-1395
2 کارآموزی داخلی(گوارش) رشته پرستاری-مربی هیئت علمی طرحی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان-1395
3 تئوری مراقبت تسکینی ارشد داخلی جراحی-مربی هیئت علمی طرحی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان - 1394
4 تئوری انکولوژی ارشد داخلی جراحی-مربی هیئت علمی طرحی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان - 1394
5 کارآموزی انکولوژی ارشد داخلی جراحی-مربی هیئت علمی طرحی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان - 1394
6 کارآموزی ENT و چشم رشته پرستاری-مربی هیئت علمی طرحی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان - 1394
7 تئوری انکولوژی رشته پرستاری-مربی هیئت علمی طرحی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان -95 و1394
8 کارآموزی داخلی-جراحی(انکولوژی)رشته پرستاری-مربی هیئت علمی طرحی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان-95و94و1393
9 کارآموزی داخلی- جراحی(غدد) رشته پرستاری-مربی هیئت علمی طرحی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان-94و1393
10 کارآموزی داخلی- جراحی(تنفس) رشته پرستاری-مربی هیئت علمی طرحی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان-94و1393
11 کارآموزی داخلی- جراحی(قلب) رشته پرستاری-مربی هیئت علمی طرحی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان-94و1393
12 کارآموزی داخلی-جراحی(گوارش) رشته پرستاری-مربی حق التدریس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان-1392
13 کارآموزی فن پرستاری رشته مامایی-مربی حق التدریس دانشکده پرستاری و مامایی زنجان-1392
14 کارآموزی فن پرستاری رشته هوشبری-مربی حق التدریس دانشکده پرستاری و مامایی زنجان-1391
15 کارآموزی فن پرستاری رشته پرستاری-مربی حق التدریس دانشکده پرستاری و مامایی زنجان-1391
16 کارآموزی اورژانس رشته فوریتهای پزشکی-هیئت علمی طرحی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان-1395
17 کارآموزی داروشناسی بخشENT رشته پرستاری-هیئت علمی طرحی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان-1395
:: ::
  • کل کاربران ثبت شده: 2965 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • میهمانان در حال بازدید: 98 کاربر
  • تمام بازدید‌ها: 115797018 بازدید
  • بازدید 24 ساعت قبل: 35793 بازدید
  • بروزرسانی: ۱۳۹۸/۴/۳۱

زنجان، میدان آزادی، ابتدای بلوار جمهوری اسلامی، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

تلفن : 33420651-9 (024)

info@zums.ac.ir