دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - زینب بهرامی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: زینب بهرامی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 مقایسه تأثیر دو روش تجسم هدایت شده و آرام سازی پیشرونده عضلانی بر کیفیتزندگی بیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونر: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده زینب بهرامی ایوانکی، فرهاد رمضانی بدر*، کورش امینی ، عنایت الله کریمیان پژوهش پرستاری ایران 1396 مقاله کامل پژوهشي اصيل
2 بررسی کیفیت زندگی بیماران نامزد جراحی بای پس عروق کرونر در شهر زنجان زینب بهرامی ایوانکی، فرهاد رمضانی بدر فصلنامه پرستاری سالمندان 1395 مقاله کامل پژوهشي اصيل
:: ::