دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - فاطمه مقدم


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: فاطمه مقدم | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی تاثیر روغن زیتون و پماد کالاندولا بر درماتیت دیاپر سمیه برجی- فاطمه مقدم- دکتر هادیلو دانشگاه علوم پزشکی زنجان بیمارستان امدادی ابهر در حال اجرا -
2 تبیین تجربیات پرستاران بخش مراقبت ویژه درباره ارتباط با بیماران غیر هوشیار فاطمه مقدم- سعیده نوروزی- میترا پیامی دانشگاه علوم پزشکی زنجان بیمارستان امدادی ابهر در حال اجرا -
3 بررسی تاثیر پروتکل آشناسازی بر استرس و رضایتمندی بیماران کرونری فاطمه مقدم- سمیه برجی- سیده فریبا شرفی- ابوالحسن رفیعی دانشگاه علوم پزشکی زنجان بیمارستان امدادی ابهر در حال اجرا -
:: ::