دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - صدیقه کمالی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم صدیقه کمالی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مشاركت در كارگاه‌ها
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 9 – شرکت در کارگاه ارزیابی درونی، برگزار شده توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی زنجان ( سال 1383 ). دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1383
2 8 – شرکت در کارگاه آموزشی اصول و تدوین مقاله در مجامع علمی، برگزار شده توسط معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان ( سال 1386 ). دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1386
3 7 – شرکت در کارگاه فنون راهنمایی و مشاوره با دانشجو، برگزار شده توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی زنجان ( سال 1386 ). دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1386
4 6 – شرکت در کارگاه آموزشی هوش هیجانی با رویکرد ارتقای سطح هوش هیجانی مدیران، برگزار شده توسط اداره امور زنان و خانواده استانداری زنجان ( سال 1387 ). دانشگاه علوم پزشکی زنجان مرکز همایش های روزبه، زنجان 1387
5 5 – شرکت در کارگاه آموزشی خلاقیت و نوع آوری، برگزار شده توسط معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان ( سال 1387). دانشگاه علوم پزشکی زنجان مرکز همایش های روزبه، تهران 1387
6 4 – شرکت در کارگاه پیشرفته کارآزمایی بالینی، برگزار شده توسط مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیک زنجان ( سال 1388 ). دانشگاه علوم پزشکی زنجان مرکز همایش های روزبه ،زنجان 1388
7 3 – شرکت در کارگاه آموزشی اخلاق در پژوهش، برگزار شده توسط معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان ( سال 1388 ). دانشگاه علوم پزشکی زنجان مرکز همایش های روزبه ، تهران 1388
8 2 – شرکت در Workshop Birth International برگزار شده توسط مدرسان استرالیایی از طرف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در مرکز همایش های رازی در تهران ( سال 1387 ). وزارت بهداشت ، درمان و اموزش پزشکی مرکز همایش های رازی ، تهران 1387
9 1- گذراندن دوره آموزشی تئوری و عملی آمادگی برای زایمان فیزیولوژیک در بیمارستان شهید اکبر آبادی تهران. برگزار شده از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی( سال 1387). وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بیمارستان شهید اکبر آبادی ، تهران 1387
10 10 – شرکت در دوره آموزش اورژانس های مامایی، کاهش و کنترل درد زایمان ( سال 1383 ). دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1383
11 11 - شرکت در کارگاه آموزشی مطالعات مورد - شاهدی، برگزار شده توسط معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان ( سال 1383 ). دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1383
12 12 – شرکت در کارگاه آموزشی صدور گواهی فوت، برگزار شده توسط دانشگاه علوم پزشکی زنجان ( سال 1383 ). دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1383
13 13 - شرکت در کارگاه مقاله نویسی، برگزار شده توسط معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان ( سال 1382 ). دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1382
14 14 - شرکت در کارگاه روش تدریس پیشرفته با تاکید بر یادگیری از طریق همیاری، برگزار شده توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی زنجان ( سال 1382 ). دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1382
15 15 - شرکت در کارگاه ارزیابی دانشجو و شیوه طراحی سئوال، برگزار شده توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی زنجان ( سال 1382 ). دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1382
16 16 – شرکت در کارگاه آموزشی روش شناسی پژوهش در آموزش پزشکی، برگزار شده توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ( سال 1381 ). دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران 1381
17 17 - شرکت در کارگاه برنامه ریزی درسی و آموزشی، برگزار شده توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی زنجان ( سال 1381 ). دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1381
18 18 - شرکت در کارگاه آموزشی روش تحقیق مقدماتی ، برگزار شده توسط دانشگاه علوم پزشکی زنجان ( سال 1380 ). دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1380
19 19 - شرکت در کارگاه آموزشی روش تحقیق تکمیلی ، برگزار شده توسط دانشگاه علوم پزشکی زنجان ( سال 1380 ). دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1380
20 20 – شرکت در کارگاه روش تدریس برگزار شده توسط دانشگاه علوم پزشکی زنجان با همکاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی اصفهان ( سال 1380 ). دانشگاه عوم پزشکی زنجان با همکاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی اصفهان زنجان 1380
:: ::
  • کل کاربران ثبت شده: 2582 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • میهمانان در حال بازدید: 110 کاربر
  • تمام بازدید‌ها: 101772764 بازدید
  • بازدید 24 ساعت قبل: 40147 بازدید

زنجان، میدان آزادی، ابتدای بلوار جمهوری اسلامی، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

تلفن : 33420651-9 (024)

info@zums.ac.ir