دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - علی پزشکی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی پزشکی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 تک یاخته شناسی رشته حشره شناسی پزشکی- مقطع کارشناسی ارشد علوم پزشکی زنجان
2 انگل شناسی رشته اتاق عمل - مقطع کارشناسی علوم پزشکی زنجان
3 انگل شناسی رشته پرستاری - مقطع کارشناسی علوم پزشکی زنجان
4 انگل شناسی رشته فوریت پزشکی - مقطع کاردانی علوم پزشکی زنجان
5 حشره شناسی رشته بهداشت عمومی - مقطع کارشناسی دانشکده پرستاری خلخال
6 حشره شناسی رشته بهداشت عمومی - مقطع کارشناسی علوم پزشکی اردبیل
7 حشره شناسی و مبارزه با ناقلین رشته بهداشت محیط ناپیوسته - مقطع کارشناسی علوم پزشکی اردبیل
8 حشره شناسی و مبارزه با ناقلین رشته بهداشت محیط پیوسته - مقطع کارشناسی علوم پزشکی اردبیل
9 انگل شناسی رشته داروسازی - مقطع دکتری علوم پزشکی اردبیل
10 انگل شناسی رشته دندانپزشکی - مقطع دکتری علوم پزشکی اردبیل
11 انگل شناسی رشته پزشکی - مقطع دکتری علوم پزشکی اردبیل
12 انگل شناسی رشته پرستاری - مقطع کارشناسی دانشکده پرستاری خلخال
13 انگل شناسی رشته HIT - مقطع کارشناسی علوم پزشکی اردبیل
14 انگل شناسی رشته پرستاری - مقطع کارشناسی علوم پزشکی اردبیل
15 انگل شناسی رشته اتاق عمل - مقطع کارشناسی علوم پزشکی اردبیل
16 انگل شناسی رشته بهداشت عمومی - مقطع کارشناسی علوم پزشکی اردبیل
17 انگل شناسی رشته بهداشت محیط - مقطع کارشناسی علوم پزشکی اردبیل
18 انگل شناسی 2 رشته علوم آزمایشگاهی - مقطع کارشناسی علوم پزشکی اردبیل
19 انگل شناسی 1 رشته علوم آزمایشگاهی - مقطع کارشناسی علوم پزشکی اردبیل
20 انگل شناسی رشته فوریت پزشکی - مقطع کاردانی علوم پزشکی اردبیل
21 انگل شناسی رشته بهداشت محیط- مقطع کارشناسی علوم پزشکی زنجان
22 انگل شناسی رشته بهداشت عمومی- مقطع کارشناسی علوم پزشکی زنجان
23 انگل شناسی رشته پرستاری - مقطع کارشناسی دانشکده پرستاری ابهر
24 انگل شناسی رشته مامایی - مقطع کارشناسی علوم پزشکی زنجان
25 تک یاخته شناسی رشته میکروب شناسی پزشکی- مقطع کارشناسی ارشد علوم پزشکی زنجان
26 انگل شناسی رشته دندانپزشکی - مقطع دکتری علوم پزشکی زنجان
:: ::
  • کل کاربران ثبت شده: 2971 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • میهمانان در حال بازدید: 131 کاربر
  • تمام بازدید‌ها: 117096052 بازدید
  • بازدید 24 ساعت قبل: 44565 بازدید
  • بروزرسانی: ۱۳۹۸/۵/۲۶

زنجان، میدان آزادی، ابتدای بلوار جمهوری اسلامی، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

تلفن : 33420651-9 (024)

info@zums.ac.ir