Zanjan University of Medical Sciences پست الكترونيك · درباره دانشگاه · اخبار دانشگاه · نقشه پايگاه · كتابخانه · English
شناسه کاربری رمز عبور ثبت نام در پایگاه | فراموشی رمز
:: اعضا - علی پزشکی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی پزشکی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت مشاوره
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان
1 جداسازی و شناسایی اکانتامبا از آب های سطحی شهر زنجان به روش های مورفولوژیک و مولکولی الناز کدخدامحمدی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
2 میزان آلودگی به تریکوموناس واژینالیس در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی اردبیل کیمیا رحیمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 1393
3 بررسی اثر هم افزایی فلوبندازول و پرازی کوانتل بر روی پروتواسکولکس های اکینوکوکوس گرانولوزوس در شرایط برون تنی سمیرا لرستانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
:: ::