دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - شبنم تمجید شبستری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: استادیار شبنم تمجید شبستری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 دندانپزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز تبریز ایران 1389/6/31 17.70
2 دندانپزشکی تخصصی دانشگاه علوم پزشکی تبریز تبریز ایران 93/6/31 18.34
:: ::