Zanjan University of Medical Sciences پست الكترونيك · درباره دانشگاه · اخبار دانشگاه · نقشه پايگاه · كتابخانه · English
شناسه کاربری رمز عبور ثبت نام در پایگاه | فراموشی رمز
:: اعضا - مجيد امين زارع ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مجيد امين زارع | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مدیر اجرایی مجله تخصصی انسان، محیط زیست و ارتقاء سلامت دانشکده بهداشت و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1394/8/1
2 عضو کمیته فنی و دبیرخانه آزمایشگاه های همکار و مجاز معاونت غذا و دارو معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1394/2/15
3 رئيس مرکز رشد فناوري سلامت دانشگاه دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان 1395/12/24
4 عضو کميته تخصصي علوم پايه پزشکي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان 1395/11/19
:: ::