Zanjan University of Medical Sciences پست الكترونيك · درباره دانشگاه · اخبار دانشگاه · نقشه پايگاه · كتابخانه · English
شناسه کاربری رمز عبور ثبت نام در پایگاه | فراموشی رمز
:: اعضا - مجيد امين زارع ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مجيد امين زارع | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مشاركت در كارگاه‌ها
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 How to Write for and Get Published in Scientific Journals Workshop دانشگاه ارومیه دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه 1391
2 Industrial Research and Applications in Aquaculture شرکت داروسازی ارس بازار مرکز همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران 1387
3 Cloning دانشگاه ارومیه دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه 1390
4 HPLC دانشگاه ارومیه دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه 1390
5 محصولات ضد عفونی کننده نانوسیل گروه داروسازی کیمیافام مرکز همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران 1387
6 نقش هالامید(HALAMID) در مبارزه با بیماریهای آبزیان شرکت بصیر شیمی مرکز همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران 1387
7 محصولات تغییر ژنتیکی یافته و ایمنی زیستی"و"مایکوتوکسین ها،نمونه برداری و روشهای آزمون سازمان نظام دامپزشکی مرکز همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران 1388
8 مدیریت غذا،تولیدکیفی و اقتصادی غذای ماهی ومیگوبه روش مدرن اکستروژن سازمان نظام دامپزشکی مرکز آفرینش های فرهنگی و هنری تهران 1387
9 ممیزی رسمی ISO 22000 از (World Food Safety Organisation (WFSO دانشگاه علوم و تحقیقات تهران 1389
10 Elisa Workshop دانشگاه ارومیه دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه 1392
:: ::