دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - سعید امانلو


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سعید امانلو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 معاون پژوهشی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زابل 1391 1394
2 مسئول واحد برنامه ریزی آموزشی مرکز مطالعات و آموزش علوم پزشکی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زابل 1388 1392
3 ویراستار مجله علمی و پژوهشی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زابل 1389 1394
:: ::
  • کل کاربران ثبت شده: 2799 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • میهمانان در حال بازدید: 58 کاربر
  • تمام بازدید‌ها: 109651257 بازدید
  • بازدید 24 ساعت قبل: 32116 بازدید

زنجان، میدان آزادی، ابتدای بلوار جمهوری اسلامی، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

تلفن : 33420651-9 (024)

info@zums.ac.ir