دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - حسن یاری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حسن یاری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 پزشک عمومی دانشگاه تهران تهران ایران 1375
2 تخصص ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ایران 1381
3 فلوشیپ پیوند کلیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ایران 1394
:: ::