دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - حسن یاری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حسن یاری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
معرف‌ها
# اسامى نشانى و شماره تماس
1 جناب آقای دکتر ناصر سیم فروش بنیانگذار پیوند کلیه در ایران
2 جناب آقای دکتر سید یوسف حسینی
3 جناب آقای دکتر سید جلیل حسینی
4 جناب آقای دکتر فرید دادخواه
5 جناب اقای دکتر مجید علی عسگری
6 جناب آقای دکتر عباس بصیری
:: ::