دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - مهدی حسینی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهدی حسینی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصيف مختصر
دکتر مهدی حسینی متخصص بیماریهای کودکان و فوق تخصص قلب کودکان فارغ التحصيل دانشگاه علوم پزشکی تهران
:: ::