دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - مهران یوسفی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهران یوسفی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصيف مختصر

متولد 1340 تهران. فارغ التحصیل رشته بیماریها مغز و اعصااب (نورولوژی) در سال1371 . شروع به کار بعنوان عضو هیات علمی از سال 1372 تاکنون.

اولین عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان و موسس بخش نورولوژی و بخشهای EMG و EEG دانشگاه هستم.

ازسال 1372 لغایت سال 1389 مدیر گروه نورولوژی بوده ام.

گرفتن تائید وزارت بهداشت برای تربیت دستیاردر مدیریت گروه اینجانب اخذ شد.

از سال 1376 لغایت 1378 معاون اموزشی دانشکده پزشکی بوده ام.

از سال 1378 لغایت 1381 رئیس دانشکده پزشکی بوده ام.

:: ::