دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - مینا اسلامبولچیلار


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: استادیار مینا اسلامبولچیلار | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان
1 تلفیق دارویی بیماران پذیرش‌شده در بخش بیماری‌های عفونی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) زنجان و لقمان حکیم تهران الهه ترحمی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) زنجان و لقمان حکیم تهران 1396
2 بررسي مقاومت آنتي بيوتيكي گونه هاي پاتوژن ايجاد كننده عفونت مجاري ادراري از شهریور سال 1392 لغایت مرداد 1393 در بیمارستان آموزشی درمانی حضرت ولیعصر (عج) زنجان. مرتضی نبیئی بیمارستان آموزشی درمانی حضرت ولیعصر (عج) زنجان. 1394
:: ::