دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - مهناز افشین جو


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهناز افشین جو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 بررسی مشخصات دموگرافیک زندانیان زن دراستان زنجان مهنازافشین جو-محمدرضاحمزه پور کنگره سلامت زنان 1381 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
2 بررسی مشخصات کودکان مبتلابه اختلالات کلیوی بستری دربخش اطفال بیمارستان ولیعصر مهناز افشین جو-معصومه نمدیان خلاصه مقالات همایش سراسری 1380 مقاله کامل پژوهشي اصيل
3 اختلالت خواب درپرستاران شیفت درگردش وروشهای مقابله باان نسرین بهرامی نژاد-رقیه حیدری - مهنازافشین جو - محمدرضادین محمدی مقاله کامل پژوهشي اصيل
:: ::