دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - نسرین جعفری ور جوشانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر نسرین جعفری ور جوشانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 کارشناسی پرستار دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1376 1383
2 مربی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1383 1394
3 استادیار دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1394 1395
4 مدیر گروه سلامت جامعه و اطفال دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1393 1394
5 مسئول اساتید مشاور دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1395 1395
:: ::
  • کل کاربران ثبت شده: 2666 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • میهمانان در حال بازدید: 123 کاربر
  • تمام بازدید‌ها: 104235423 بازدید
  • بازدید 24 ساعت قبل: 40315 بازدید

زنجان، میدان آزادی، ابتدای بلوار جمهوری اسلامی، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

تلفن : 33420651-9 (024)

info@zums.ac.ir