دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - نسرین جعفری ور جوشانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر نسرین جعفری ور جوشانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 سبک زندگی 1381
2 بیماری های مزمن 1381
3 کیفیت زندگی 1383
4 نوجوانان و مشکلات مرتبط این دوران 1384
5 ارتباطات بویژه ارتباطات بین حرفه ای 1390
6 اورژانس 1390
:: ::