دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - نسرین جعفری ور جوشانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر نسرین جعفری ور جوشانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان
1 بررسی ارتباط عملکرد خانواده های بیماران مبتلا به سرطان و کیفیت زندگی این بیماران هما پورعبدالله زنجان
2 بررسی تاثیر برنامه توانمندسازی پرسنل پرستاری بر کیفیت خدمات پرستاری زینب بختیاری زنجان
3 بررسی ارتباط شبکه های اجتماعی مجازی با سلامت معنوی نوجوانان مقطع متوسطه شهر زنجان در سال 95-1394 سمیه فرج پور زنجان
:: ::