Zanjan University of Medical Sciences پست الكترونيك · درباره دانشگاه · اخبار دانشگاه · نقشه پايگاه · كتابخانه · English
شناسه کاربری رمز عبور ثبت نام در پایگاه | فراموشی رمز
:: اعضا - نسرین جعفری ور جوشانی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر نسرین جعفری ور جوشانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مشاركت در كارگاه‌ها
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 ترویج تغذیه با شیر مادر دانشگاه علوم پزشکی زنجان مرکز بهداشت شهرستان 1379
2 بانکهای اطلاعاتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پزشکی 1384
3 9 کاهش مرگ و میر نوزادان دانشگاه علوم پزشکی زنجان مرکز بهداشت شهرستان 1379
4 IHIS دانشگاه علوم پزشکی زنجان بیمارستان ولیعصر(ع) 1381
5 مدیریت پس از بحران زلزله دانشگاه علوم پزشکی زنجان بیمارستان ولیعصر(ع) 1383
6 مدیریت بحران دانشگاه علوم پزشکی زنجان بیمارستان ولیعصر(ع) 1385
7 آشنایی با پژوهش کیفی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پزشکی 1387
8 اصول تدوین مقاله دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پزشکی 1387
9 آموزش مهارت های مصاحبه کیفی انجمن علمی پرستاری دانشگاه تربیت مدرس 1390
10 آموزش مهارت های تجزیه و تحلیل داده ها در تحقیقات کیفی انجمن علمی پرستاری دانشگاه تربیت مدرس 1390
:: ::