Zanjan University of Medical Sciences پست الكترونيك · درباره دانشگاه · اخبار دانشگاه · نقشه پايگاه · كتابخانه · English
شناسه کاربری رمز عبور ثبت نام در پایگاه | فراموشی رمز
:: اعضا - ایرج جعفری انارکولی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: ایرج جعفری انارکولی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مشاركت در كارگاه‌ها
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 كارگاه آموزشي آشنايي با منابع الكترونيك و كتابخانه پزشكي ديجيتال ايران دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشگاه علوم پزشكي زنجان 87
2 كارگاه پژوهش در آموزش 2 دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشگاه علوم پزشكي زنجان 87
3 كارگاه فنون پژوهشي نوروساينس 2 دانشگاه علوم پزشكي مشهد دانشگاه علوم پزشكي مشهد 86
4 كارگاه فنون پژوهشي نوروساينس 1 دانشگاه علوم پزشكي مشهد دانشگاه علوم پزشكي مشهد 85
5 كارگاه ارزيابي دانشجو و شيوه طراحي سؤال دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشگاه علوم پزشكي زنجان 82
6 ICSI Workshop پژوهشكده رويان پژوهشكده رويان 82
7 كارگاه مقاله نويسي دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشگاه علوم پزشكي زنجان 81
8 كارگاه پژوهش در آموزش1 دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشگاه علوم پزشكي زنجان 81
9 كارگاه جنين شناسي تجربي 2 دانشگاه تربيت مدرس دانشگاه تربيت مدرس 79
10 كارگاه جنين شناسي تجربي 1 دانشگاه تربيت مدرس دانشگاه تربيت مدرس 79
11 كارگاه روش تحقيق تكميلي و پيشرفته دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشگاه علوم پزشكي زنجان 78
12 كارگاه مقدماتي برنامه ريزي، روش تدريس و ارزيابي دانشجو دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشگاه علوم پزشكي زنجان 77
13 كارگاه روش تحقيق مقداماتي دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشگاه علوم پزشكي زنجان 77
14 كارگاه آموزشي Scientific writing دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشگاه علوم پزشكي زنجان 87
15 کار باحیوانات آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1388
16 آموزش آناتومی در پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران سالن همایش های رازی 1389
:: ::