دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - مرضیه پشم دار فرد


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم مرضیه پشم دار فرد | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 Participation of Iranian Cerebral Palsy Children in life areas: a systematic review نویسنده اول Iranian Journal of Child neurology 2017 چکیده مقاله مقالات مروري
2 تاثیر انواع اسپلینت بر اسپاستی سیتیه و عملکرد بیماران سکته مغزی و فلج مغزی: مطالعه مروری اول فصلنامه علمی- پژوهشی طب توانبخشی 2017 چکیده مقاله مقالات مروري
3 Combined effect of botulinum toxin and splinting on motor components and function of people suffering a stroke نویسنده نفر چهارم Medical journal of Islamic republic of Iran 2016 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
4 Review Paper: Rehabilitation of Blind people and People With Low Vision in Iran نویسنده اول Iranian Rehabilitation Journal 2016 چکیده مقاله مقالات مروري
5 بررسی تآثیر نقاشی درمانی در کاهش پرخاشگری کودکی با تشخیص میلو مننگوسل: گزارش موردی نویسنده مسئول فصلنامه علمی- پژوهشی طب توانبخشی 2016 مقاله کامل گزارش مورد
6 Long Term Effects of Volar-Dorsal Wrist/ Hand Immobilization Splint on Motor Components and Function of Stroke Patients نویسنده مسئول Iranian Rehabilitation Journal 2015 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
:: ::
  • کل کاربران ثبت شده: 2752 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • میهمانان در حال بازدید: 43 کاربر
  • تمام بازدید‌ها: 108354224 بازدید
  • بازدید 24 ساعت قبل: 27169 بازدید

زنجان، میدان آزادی، ابتدای بلوار جمهوری اسلامی، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

تلفن : 33420651-9 (024)

info@zums.ac.ir