دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - نوشین جلیلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر نوشین جلیلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان شهریور 93 لغایت اسفن
2 شورای پزوهشی گروه داخلی از سال 92
3 کمیته توبکتومی دانشگاه شهریور93
4 کمیته ارتقا اورژانس 91 اسفند94
5 عضو EDO مرکز آموزشی درمانی ولیعصر اسفند 94
6 عضو کمیته المپیاد دانشجویی از بهمن 95
7 عضو شورای پژوهشی دانشکده پزشکی بهمن 95
8 عضو شورای پژوهشی مرکز آموزشی درمانی ولیعصر بهمن 95
:: ::
  • کل کاربران ثبت شده: 2567 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • میهمانان در حال بازدید: 108 کاربر
  • تمام بازدید‌ها: 101525709 بازدید
  • بازدید 24 ساعت قبل: 38424 بازدید

زنجان، میدان آزادی، ابتدای بلوار جمهوری اسلامی، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

تلفن : 33420651-9 (024)

info@zums.ac.ir