دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - محسن داداشی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر محسن داداشی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 دکتری تخصصی علوم پزشکی ایران -انستیتو روانپزشکی تهران تهران ایران 1393
2 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی انستیتو روانپزشکی تهران تهران ایران 1388
3 کارشناسی روان شناسی بالینی دانشگاه خوارزمی تهران ایران 1384
:: ::