دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - فاطمه زارعی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: فاطمه زارعی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 تببین رفتار جنسی در بستر فرهنگی اجتماعی جامعه ایران راضیه معصومی، فاطمه زارعی فرهنگستان علوم پزشکی ایران تهران تکمیل شده 1395
2 طراحی و بررسی اثر بخشی اموزشی اپلیکشن موبایل سبک زندگی سازگارانه در زوجین با اسیب نخاعی راضیه معصومی، فاطمه زارعی، منیژه یزدانشناس دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران در حال اجرا 1395
3 Developing communication strategy and messages to change behavioral of pedestrians and motorcyclist to reduce RTI فاطمه رخشانی، فاطمه زارعی، بتول طایفی WHO تهران تکمیل شده 1394
4 ترجمه و بومی سازی پرسشنامه نگرش به سرطان در شهر زنجان مریم خزایی پول، فاطمه زارعی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان در حال اجرا 1395
5 تببین ادراکات در باره سرطان پستان زنان بومی شهر زنجان فاطمه زارعی، مریم خزایی پول ، محمد مسعود وکیلی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان در حال اجرا 1395
6 تبیین چگونگی استفاده از ابزار كمك تصميم بیمار برای انجام عمل جراحی برداشت کامل پستان در مقابل جراحی برای حفظ پستان ; مانع ها و چالش ها فاطمه زارعی، کاظم زنده دل مرکز تحقیقات سرطان بیمارستان امام خمینی تهران در حال اجرا 1394
7 تببین باور ها و نگرش های غلط در باره سرطان پستان 1394 فاطمه زارعی، کاظم زنده دل، معصومه نجفی مرکز تحقیقات سرطان بیمارستان امام خمینی تهران در حال اجرا 1394
8 بومی سازی گاید لاین شکاف سلامت روان سازمان بهداشت جهانی دکتر نوربالا، محمد حاجبی، عباس باقری، فاطمه زارعی(همکار) WHO تهران تکمیل شده 1393
:: ::
  • کل کاربران ثبت شده: 2567 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • میهمانان در حال بازدید: 73 کاربر
  • تمام بازدید‌ها: 101651896 بازدید
  • بازدید 24 ساعت قبل: 31185 بازدید

زنجان، میدان آزادی، ابتدای بلوار جمهوری اسلامی، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

تلفن : 33420651-9 (024)

info@zums.ac.ir