دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - آزاده فرهنگ نیا


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر آزاده فرهنگ نیا | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 دکتری تخصصی مشهد 1394
2 دندانپزشکی عمومی قزوین 1390 18/47
:: ::