دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - پریسا کرمی زرندی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر پریسا کرمی زرندی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 دندانپزشکی عمومی دانشکده دندانپزشکی تهران تهران 1389
2 دکتری تخصصی دانشکده دندانپزشکی مشهد مشهد 1394
:: ::