دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - غلامعلی تقی لو


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای غلامعلی تقی لو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 دبیر کمیته منتخب دانشکده دانشکده پرستای و مامایی زنجان 92.9.18 93.9.18
2 استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثار گر دانشکده پرستای و مامایی زنجان 91.5.12 92.12.28
3 استاد مشاور دانشجویان رشته هوشبری دانشکده پرستای و مامایی زنجان از سال 81 ادامه دارد
4 مدیر گروه هوشبری و اتاق عمل دانشکده پرستای و مامایی زنجان 93.12.5 ادامه دارد
5 معاون آموزشی دانشکده پرستای و مامایی زنجان 90.2.20 93.9.15
6 مسئول انتقال رشته هوشبری و اتاق عمل در دانشکده دندان پزشکی دانشکده دندان پزشکی 93.11/30 94.5.30
7 مدیر گروه پرستاری دانشکده پرستای و مامایی زنجان 88.9.28 90.2.20
8 شورای آموزشی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان معاونت اموزشی 90.2.20 93.9.15
9 شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان معاونت اموزشی 90.2.20 93.9.15
10 عضو کمیته مرکزی استادان مشاور دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان معاونت اموزشی 89/9/3 93.9.15
11 شورای اموزشی دانشکده پرستای و مامایی زنجان 88.9.28 ادامه دارد
:: ::
  • کل کاربران ثبت شده: 2900 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • میهمانان در حال بازدید: 35 کاربر
  • تمام بازدید‌ها: 112430873 بازدید
  • بازدید 24 ساعت قبل: 19336 بازدید

زنجان، میدان آزادی، ابتدای بلوار جمهوری اسلامی، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

تلفن : 33420651-9 (024)

info@zums.ac.ir