دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - غلامعلی تقی لو


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای غلامعلی تقی لو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 کارشناس ارشد بیهوشی(مربی) دانشکده پرستاری و مامایی زنجان وابسته به دانشگاه علوم 1380 اد
2 کارشناس ارشد بیهوشی اتاق عمل بیمارستان شفیعیه.وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1373 1380
3 مربی پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی زنجان.وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1369 1373
4 سوپروایزر دفتر پرستاری بیمارستان شفیعیه.وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1368 1370
5 کارشناس دفتر پرستاری استان ستاد دانشگاه .وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1369 1370
6 پرستار بخش ویژه بیمارستان ارتش تهران 1366 1368
7 مسئول بخش جراحی مردان بیمارستان شفیعیه .وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1368 1369
8 مدیر گروه پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی زنجان وابسته به دانشگاه علوم 1388 1390
9 معاون آموزشی انشکده پرستاری و مامایی زنجان وابسته به دانشگاه 1390 1393
10 مسئول رشته های هوشبری و اتاق عمل در دانشکده دندانپزشکی 1393 1394
11 مدیر گروه هوشبری و اتاق عمل انشکده پرستاری و مامایی زنجان وابسته به دانشگاه 1393 اد
12 استاد مشاور دانشجویان هوشبری انشکده پرستاری و مامایی زنجان وابسته به دانشگاه 1381 اد
13 استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثار گر انشکده پرستاری و مامایی زنجان وابسته به دانشگاه 1391 1392
14 دبیر کمیته منتخب دانشکده انشکده پرستاری و مامایی زنجان وابسته به دانشگاه 1392 1393
:: ::
  • کل کاربران ثبت شده: 2841 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • میهمانان در حال بازدید: 77 کاربر
  • تمام بازدید‌ها: 110659985 بازدید
  • بازدید 24 ساعت قبل: 28928 بازدید

زنجان، میدان آزادی، ابتدای بلوار جمهوری اسلامی، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

تلفن : 33420651-9 (024)

info@zums.ac.ir