دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - غلامعلی تقی لو


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای غلامعلی تقی لو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 comparison of nursing education systemin iran and china دکتر کوروش امینی ، زینب قهرمانی ،مهدی موسایی فرد ، غلامعلی تقی لو دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان تکمیل شده 94
2 تاثیر الگوی توانمند سازی خانواده محور بر سبک زندگی بیماران مبتلا به دیابت امیر واحد یان عظیمی، آذر آوازه ، فاطمه الحانی ، غلامعلی تقی لو ، حسین باقری (پوستر) تکمیل شده 91
3 A comparativ study of the students and technologists of surgery a bout infection control andsteriletechnique principles هادی حسن خانی، فرحناز عبداللهزاده علیرضا محجل اقدم محمود فخاری ، غلامعلی تقی لو ،معصومه حسنلو دانشگاه علوم پزشکی تبریز بیمارستان های آموزشی زنجان و تبریز تکمیل شده 93
4 دیدگاه دانشجویان در رابطه با عملکرد آموزشی،روابط بین فردی و ویژگی های شخصی مربیان بالینی الهه احمد نیا، غلامعلی تقی لو دکتر میترا پیامی بوساری ،هادی احمدنیا دانشگاه علوم پزشکی زنجان بیمارستان های آموزشی زنجان تکمیل شده 1393
5 بررسی برخی از متغیرهای اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در زنجان محمد حسین پورمعماری ،سهیلا ربیع سیاهکلی،حسین باقری ،غلامعلی تقی لو و فریدون اسکندری دانشگاه علوم پزشکی زنجان و تبریز بیمارستان های آموزشی ایران تکمیل شده 1390
6 تعیین تجارب پرستاران از تعارضات درون گروهی مطالعه کیفی دکتر میترا پیامی بوساری،دکتر حسین ابراهیمی ،غلامعلی تقی لو حیدر علی عابدی دکتر فضل الله احمدی حسین باقری دانشگاه علوم پزشکی زنجان , تبریز بیمارستان های آموزشی ایران تکمیل شده 1390
7 اثرات آلفنتانیل ، سوفنتانیل و اسمولول بر روی پاسخ های قلبی عروقی ناشی از لارنگوسکپی ولوله گذاری تراشه در بیماران هایپرتانسیو ( پایان نامه کارشناسی ارشد ) دکتر سهراب نگارگر ، دکتر شاهپور شاهگلی ، غلامعلی تقی لو دانشگاه علوم پزشکی تبریز بیمارستان امام خمینی تبرتز تکمیل شده 1372
8 شیوغ بازیهای رایانه ای در دانش اموزان دبیرستانی استان زنجان ( پوستر ) کوروش امینی ، غلامعلی تقی لو ، حسین باقری ، حسین مدنی دبیرستان های زنجان تکمیل شده 1386
9 مقایسه دو روش پالس اکسی متری وآزمایش گازهای خون شریانی در تعیین در صذ اشباع اکسیژن خون شریانی مهناز افشین جو ، دکتر محمد رضا حمزه پور ، غلامعلی تقی لو بخش مراقبتهای ویژه کودکان بیمارستان قلب شهید رجایی تکمیل شده 1382
10 مقایسه تاثیر آموزش لوله گذاری ذاخل تراشه با روش لارنگوسکوپی و گلایداسکوپ بریادگیری دانشجویان هوشبری غلامعلی تقی لو دانشگاه علوم پزشکی زنجان بیمارستان های آموزشی زنجان تکمیل شده 1394
11 بررسی ادراکات پرستاران از موانع بکار گیری نتایج طرح های تحقیقاتی در بالین کوروش امینی ، غلامعلی تقی لو ، حسین باقری ، مهندس فلاح ، دکتر رمضانی بدر دانشگاه علوم پزشکی زنجان بیمارستان های آموزشی زنجان تکمیل شده 1389
:: ::