Zanjan University of Medical Sciences پست الكترونيك · درباره دانشگاه · اخبار دانشگاه · نقشه پايگاه · كتابخانه · English
شناسه کاربری رمز عبور ثبت نام در پایگاه | فراموشی رمز
:: اعضا - حسام میرشهابی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حسام میرشهابی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 معاون آموزشی و پژوهشی گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دانشکده پزشکی 1394 تا کنون
2 استاد مشاور دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دانشکده پزشکی 1393 تا کنون
:: ::