دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - حسام میرشهابی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حسام میرشهابی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 اپیدمیولوژِی مولکولی ویروسهای شایع در ایران
2 طراحی روشهای غیر تهاجمی جهت مقابله با ویروسها
3 انکوژن های ویروسی
4 طراحی حیوانات و گیاهان ترانس ژنیک ویروسی
:: ::