دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - صمد ندری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر صمد ندری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوايز
# عناوین جوایز و افتخارات تاریخ دریافت
1 محققق برگزیده جشنواره رازی 1388
2 دانشجوین مونه کشوری در مقطه دکترا 1389
:: ::