دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - حسن نیشابوری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر حسن نیشابوری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 4/ Jejunal Intussusception Caused By a Huge VaneksTumor:A Case Report Hassan Neishaboori,MohammadrezaAbdollahi کنگره بین المللی گوارش و کبد - دوره هیجده 1392 پوسترى
2 Primary Adenocarcinoma of Jejunum:A Case Report Hassan Neishaboori,MohammadrezaAbdollahi کنگره بین المللی گوارش و کبد - دوره هیجده 1392 پوسترى
3 Calprotectin:A promising non-invasive tool for ulcerative colitis monitoring Hassan Neishaboori, Mohammadreza ,TarangTaghvaei کنگره بین المللی گوارش و کبد - دوره هیجده 1392 پوسترى
4 Comparison of hospital course in gastrointestinal bleeding cases with and without history of NSAIDs consumption GHAVIDEL A,NEYSHABOURI ,H کنگره بین المللی گوارش و کبد - دوره یازده 1385 شفاهى
:: ::
  • کل کاربران ثبت شده: 2961 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • میهمانان در حال بازدید: 78 کاربر
  • تمام بازدید‌ها: 115591525 بازدید
  • بازدید 24 ساعت قبل: 43918 بازدید
  • بروزرسانی: ۱۳۹۸/۴/۲۷

زنجان، میدان آزادی، ابتدای بلوار جمهوری اسلامی، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

تلفن : 33420651-9 (024)

info@zums.ac.ir