دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - حسن نیشابوری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حسن نیشابوری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## داوری مقالات در مجلات علمی
# عناوین مجلات تاریخ همکارى و توضیحات
1 اثر پاروکسیتین در بهبود علایم روده تحریک پذیر با اسهال غالبدر بیماران بستری و سرپایی
2 بررسی شیوع هلیکوباکتر پیلوری در بیماران با کبد چرب غیر الکلی با انزیم کبدی نرمال و بالا
3 مقایسه اثرات درمانی فلوکسیتین با دولوکسیتین در بیماران مبتلا به سندروم روده تحریک پذیر
4 داوری مقالات گوارش و کبد مجله علمی پژوهشی زنجان ادامه دارد
5 مقایسه تاثیر پودرریشه گیاه انغوزه و امپرازول بر بهبود زخم معده ناشی از ایندومتاسین در موش صحرایی نر
6 داوری دفاع پایاننامه های دستیاری
7 مقایسه تاثیر پودرریشه گیاه انغوزه و امپرازول بر بهبود زخم معده ناشی از ایندومتاسین در موش صحرایی نر
8 بررسی اثار ناشی از استروئیدهای انابولیک – اندروژنیک بر شاخص های عملکردی کبد و هماتولوژیک سرمی در مردان ورزشکار رشته پرورش اندام
9 مقایسه انفوزیون پنتاپرازول با دوز منقسم در بیماران با خونریزی گوارشی
10 مقایسه سطح سرمی فلزات سنگین(سرب/روی/مس/ کادمیوم) در بیماران مبتلا به سرطان معده با افراد سالم
:: ::