دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - حسن نیشابوری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر حسن نیشابوری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 طراح سوالات ازمون جامع پره انترنی- دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1393-1394-1395-1396 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1393 ....
2 طراح سوالات ازمون جامع دستیاری – دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1393-1394—1396-1395 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1393 ....
3 عضو هیئت ممتحنه در طراحی سوالات ازمون پیش کارورزی شهریور 95 کلان منطقه شش امایش کشوری – دانشگاه علوم پزشکی زنجان - 1395 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1395 1395
4 عضو هیئت ممتحنه سی و چهارمین و سی و پنجمین دوره ازمون ارتقا و گواهینامه تخصصی منطقه ششم امایش کشوری – دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1394-1395 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1394 1395
5 عضو شورای پژوهشی بیمارستان ولیعصر دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1395 ....
6 عضو تیم مدیریت اموزشی – دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1394 بیمارستان ولیعصر 1394 1394
7 عضو کمیته EDO - دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1394 بیمارستان ولیعصر 1394 ....
8 عضو کمیسیون پزشکی جانبازان و ایثارگران خراسان شمالی 1386-1390 بنیاد جانبازان و ایثارگران 1386 1390
9 عضو کارشناسی هیات عالی انتظامی – استان خراسان شما لی 1387- 1390 سازمان نظام پزشکی 1387 1390
10 عضو هئیت مد یره نظام پزشکی شیروان خراسان شمالی 1387-1390 سازمان نظام پزشکی 1387 1390
11 عضو هئیت اجرائی انتخابات نظام پزشکی شیروان – خراسان شمالی 1387 سازمان نظام پزشکی 1387 1387
12 مسئول گزارش صبحگاهی اموزشی دو شنبه ها .بیمارستان اموزشی تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1393 وتاکنون دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1393 1396
13 مسئول گراند راند اموزشی بخش داخلی بیمارستان اموزشی تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1393 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1393 1394
14 رئیس بخش داخلی بیمارستان اموزشی تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1393-1394 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1393 1394
15 رئیس بخش ICU بیمارستان امام خمینی خراسان شمالی 1386-1388 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 1386 1388
16 رئیس کمیسیون پزشکی بهزیستی شیروان – خراسان شمالی 1386-1390 سازمان بهزیستی 1386 1390
17 رئیس هیات بدوی انتظا می نظام پزشکی شیروان – خراسان شمالی 1387-1390 سازمان نظام پزشکی 1387 1390
18 استادیار گوارش و کبد - دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392 ....
19 عضو انجمن گوارش و کبد ایران انجمن گوارش و کبد ایران 1385 ....
20 عضو انجمن متخصصین داخلی ایران انجمن متخصصین داخلی ایران 1385 ....
:: ::
  • کل کاربران ثبت شده: 2567 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 1 کاربر
  • میهمانان در حال بازدید: 152 کاربر
  • تمام بازدید‌ها: 101512244 بازدید
  • بازدید 24 ساعت قبل: 36384 بازدید

زنجان، میدان آزادی، ابتدای بلوار جمهوری اسلامی، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

تلفن : 33420651-9 (024)

info@zums.ac.ir