دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - حسن نیشابوری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حسن نیشابوری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 شیوع زخم بستر دربیماران بستری در بیمارستان ولیعصر زنجان – دکتر خدرلو- زنجان – 1395 در حال اجرا دکتر حسن نیشابوری بیمارستان ولیعصر در حال اجرا 1395
2 ارزیابی اثردرمانی سین بیوتیک و سیتاگلیپتین در مقایسه با سیتاگلیپتین به تنهایی در بیماری کبد چرب غیر الکلی – دکتر صبا سیاری – زنجان – 1395 دکتر حسن نیشابوری - دکتر مریم جامه شورایی بیمارستان ولیغصر تکمیل شده 1395
3 بررسي شيوع سلياك در بيماران روده تحريك پذير در استان زنجان حسن نيشابوري - سيده عظيمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان تکمیل شده ١٣٩٨
:: ::