دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - مریم خزائی پول


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مریم خزائی پول | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 بهداشت مدارس (کارشناسی ) دانشگاه آزاد واحد چالوس- 86
2 بهداشت مادران و كودكان (کارشناسی ) دانشگاه آزاد واحد چالوس- 86
3 جمعيت و تنظيم خانواده (کارشناسی ) دانشگاه آزاد واحد چالوس- 87
4 اپیدمیولوژی (کارشناسی ) دانشگاه آزاد واحد چالوس- 87
5 تکنولوژی آموزشی (کارشناسی) دانشگاه آزاد واحد چالوس- 88
6 بهداشت مادران و كودكان (کارشناسی ) دانشگاه آزاد واحد ساری- 93
7 بهداشت مدارس (کارشناسی ) دانشگاه آزاد واحد ساری- 93
8 اپیدمیولوژی (کارشناسی) دانشگاه آزاد واحد ساری- 94
9 تکنولوژی آموزشی (کارشناسی) دانشگاه آزاد واحد ساری- 94
10 ارتباطات (کارشناسی) دانشگاه آزاد واحد ساری- 94
11 برنامه ریزی و مدیریت (کارشناسی ارشد) دانشگاه آزاد واحد ساری- 94
12 زبان تخصصی (کارشناسی ارشد) دانشگاه آزاد واحد ساری- 94
13 کارآموزی بهداشت (کارشناسی) دانشگاه آزاد واحد ساری- 94
14 آموزش بهداشت (کارشناسی) دانشگاه آزاد واحد ساری- 94
15 بهداشت رواني و اعتياد (کارشناسی) دانشگاه آزاد واحد ساری- 94
16 روش تحقيق در علوم بهداشتي (کارشناسی ارشد) دانشگاه آزاد واحد ساری- 94
17 الگو ها و مدل های اموزش بهداشت و ارتقای سلامت 2(کارشناسی ارشد ) دانشگاه علوم پزشکی زنجان 94-95
18 بهداشت مدارس(کارشناسی ارشد ) دانشگاه علوم پزشکی زنجان 94-95
19 تکنولوژی آموزشی (کارشناسی ارشد) دانشگاه علوم پزشکی زنجان 94-95
20 تکنولوژی آموزشی (کارشناسی بهداشت عمومی) دانشگاه علوم پزشکی زنجان 94-95
:: ::
  • کل کاربران ثبت شده: 2567 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • میهمانان در حال بازدید: 53 کاربر
  • تمام بازدید‌ها: 101651848 بازدید
  • بازدید 24 ساعت قبل: 31170 بازدید

زنجان، میدان آزادی، ابتدای بلوار جمهوری اسلامی، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

تلفن : 33420651-9 (024)

info@zums.ac.ir