دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - مصطفی شیخی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مصطفی شیخی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 ارتودنسی
2 نگارش علمی
3 روش تحقیق
4 اخلاق پزشکی
:: ::