دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - مهران محسنی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهران محسنی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 PhD شیمی مواد خوراکی و آبشناسی پزشکی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران ایران خرداد 1385
2 دکتری داروسازی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مشهد ایران 1373 اسفند
:: ::