دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - مهران محسنی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهران محسنی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 بررسی جهش زایی ترکیبات گوناگون شیمیایی 1383
2 بررسی میزان ترکیبات مغذی موجود در مواد غذایی 1382
3 مطالعه اثرات مصرف فرآورده های پروبیوتیک در بدن 1390
4 مطالعه میزان فلزات سنگین به روش پلاروگرافی در مواد خوراکی 1390
5 مطالعه تغییرات غلطت فلزات سنگین در مایعات بیو.لوژیک در بیماریهای مختلف 1392
6 بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی فرآورده های طبیعی 1392
:: ::