دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - افسانه ضرغامی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: افسانه ضرغامی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 دکترای حرفه ای دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز تبریز ایران 92/06/13 18/08
2 دکترای تخصصی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز تبریز ایران 95/06/16
:: ::