دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - افسانه ضرغامی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: افسانه ضرغامی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مدیر گروه بخش ارتودنسی 96/06/25 -
2 عضویت در کارگروه تضمین کیفیت و اعتباربخشی بین بین المللی دانشکده دندانپزشکی 96/06/05
:: ::