دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - زهرا عبدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر زهرا عبدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌هاي حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 هم کشت سلول
2 آنالیز اسپرم
3 تکنیک PCR
4 القای از تومور در حیوان
5 استخراج DNA و RNA
6 ایمونوسیتوشیمی
7 ایمونوهیستوشیمی
8 جداسازی سلولهای بنیادی مزانشیمال از بند ناف جنین
9 جداسازی سلولهای بنیادی اپیتلیالی از بولب بویایی
10 کشت سلول
11 کشت بافت
12 جداسازی سلولهای بنیادی مزانشیمال از مغز استخوان
13 تمایز سلول بنیادی
14 فلوسایتومتری
:: ::