دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - زهرا عبدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر زهرا عبدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 انتقال ژن دانشگاه علوم پزشکی کرمان- دانشکده پزشکی 1393
2 لقاح آزمایشگاهی جنین دانشگاه علوم پزشکی کرمان- دانشکده پزشکی 1393
3 جستجوی منابع
:: ::