دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - سیدمسعود شاهمرادی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سیدمسعود شاهمرادی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كتاب‌هاي منتشر شده
# عنوان نگارندگان/مترجمان ناشر سال چاپ دفعات چاپ نوع اثر
1 دولتهاي شيعي در تاريخ دكتر سيدمسعود شاهمرادي - دكتر محمدعلي چلونگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي 1396 1 تالیف
2 تاريخ سياسي،فرهنگي و اجتماعي تشيع در آذربايجان(از آغاز تا طلوع دولت صفوي) دكتر سيدمسعود شاهمرادي - دكتر اصغر منتظرالقائم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1395 1 تالیف
:: ::