دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - محمد عبدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمد عبدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی اختلال استرس پس از سانحه تکمیل شده -
2 نگرش همراهیان بر آتنازی تکمیل شده -
3 مقایسه روش های آموزش در بیماران آنژیوگرافی تکمیل شده -
4 مراقبت های بیهوده در بخش ویژه تکمیل شده -
:: ::